Leef! Heiloo is een officieel geregistreerd kerkgenootschap. We zijn een erkende ANBI instelling.

Een aantal officiële documenten:
A. Beleidsplan
– de naam van de instelling
– het RSIN/fiscaal nummer
– de contactgegevens
– de doelstelling
– het beloningsbeleid
Beleidsplan Leef! Heiloo 2017-2019

B. Statuten dd 9 mei 2017

Statuten evangelische kerk Leef Heiloo

C. Verslag Activiteiten
– een verslag van de uitgeoefende activiteiten (volgt zomer 2018; oprichting 11 jan 2017)
– een financiële verantwoording (volgt zomer 2018; oprichting 11 jan 2017)