Is er meer tussen

Hemel en Aarde?

Levensvragen

Waarom ben ik hier, wat is het doel

van het leven? Hoe kan mijn

leven er meer toe doen?Zomaar vragen die iedereen zich wel eens stelt. Voor de één vragen die iemand al heel lang bezig houden, voor de ander vragen die reëel worden bij moeilijke gebeurtenissen zoals het overlijden van een geliefde, bij een relatiebreuk of plotseling ontslag.
Waar kunnen we met deze vragen terecht? Misschien ga je op internet op zoek naar antwoorden, misschien bij de wetenschap. Wetenschap is een groot goed, maar ze bestrijkt niet alle gebieden van kennis en ze heeft ook niet alle antwoorden. Veel mensen ervaren dat er is meer dan het -zintuiglijk- waarneembare, dat er meer is dan het verklaarbare. Soms vertaalt zich dat in de vraag ‘Bestaat God?’ of de stelling ‘God bestaat’. Algemener: ‘Is er meer tussen hemel en aarde?’
Bij Leef! Heiloo is er ruimte om deze vragen een plek te geven. Over deze vragen willen graag met mensen in gesprek gaan!
 

Gesprekken over dingen
die er toe doen        

Met anderen open gesprekken voeren over onderwerpen, over levensvragen en hoe anderen daar invulling aan geven. Connecten en openheid zijn de basis voor die gesprekken.

 

“Ik doe graag mee met een praatgroep”

Persoonlijk contact

 
Zijn er dingen waar je met ons over verder wil praten? Dan is dat natuurlijk ook mogelijk! Laat het ons weten en we maken tijd voor je!
 

Contact